Transparent Ethernet IC

Transparent Ethernet Interconnect

Transparent Ethernet IC е услуга включваща резервиран и напълно прозрачен Ethernet пренос на данни между две точки от мрежата на BIX.BG.

Услугата е подходяща за компании, които имат нужда от надеждна и високоскоростна свързаност между колокационни (Дейта) центрове в които BIX.BG има присъствие.

Основни технически характеристики:

  • скорост 1Gbps или 10Gbps, свързаност съответно с интерфейси 1000Base-LX/LH или 10GBASE-LR;
  • неограничен брой VLANs и MAC адреси;
  • пренос на всички валидни фреймове с MTU <= 9000 байта, включително Q-in-Q, Provider Backbone Bridges (MAC-in-MAC) и др.;
  • резервираност на услугата чрез алтернативни физически трасета и MPLS превключващи механизми в мрежата на BIX.BG, изградена изцяло с оборудванe на Juniper Networks;

Други съществени характеристики:

  • няма инсталационна цена;
  • месечна цена 60 евро без ДДС (включва и двата порта необходими за осигуряването на услугата, без значение дали скоростта е 1Gbps или 10Gbps);
  • 100% отстъпка от първата Transparent Ethernet IC услуга за клиенти, който са и УЧАСТНИЦИ и имат поне един собствен порт;
  • без минимален срок на договор (поръчката може да бъде прекратена едностранно с 30 дневно писмено предизвестие);
  • свързаността до оборудването на BIX.BG (включително крос-кънектите) се осигуряват от клиентите.

Документи: