Публичен Пиъринг

Публичен Пиъринг

Публичният пиъринг е финансово изгоден метод за обмен на трафик, който се използва както от големи оператори, така и от по-малки такива. Услугата се реализира посредством мрежова инфраструктура, изградена на базата на Ethernet технология.

Участниците имат възможност през един порт или няколко обединени порта да реализират множество виртуални свързаности с другите Участници. Участниците могат да колокират своето оборудване в същия дейта център, в който се намира BIX.BG или да изградят отдалечена свързаност през мрежата на Оператор.

За да улесни изграждането на взаимните виртуални връзки, BIX.BG използва Route Сървъри за публичен пиъринг. Тази услуга дава възможност една мрежа, която е анонсирана на Route Сървърите да получи автоматично връзка с всички Участници, без да е необходимо да се правят други допълнителни конфигурации.

Пиъринг услугата се ползва чрез определен VLAN, и чрез предоставени от BIX.BG IPv4 and IPv6 адреси, като е достъпна за следните капацитети: 1GE, 10GE, 40GE и 100GE, както и няколко от тях. Цялата система и мрежа се оперира и наблюдава денонощно 24/7 от собствен Център за Управление на мрежата.

Точките на достъп на мрежата на BIX.BG може да видите тук.