P2P Private VLAN

P2P (point-to-point) Private VLAN

P2P (point-to-point) Private VLAN дава възможност на Участниците лесно, бързо и без допълнително заплащане да създават частни VLAN-и между своите портове.

Участници, които имат повече от един порт, могат да създават P2P Private VLAN-и и между своите портове.

За да използва тази възможност Участникът е достатъчно да има порт към мрежата на BIX.BG и в my.BIX.BG да има поне едно лице за контакт със съответните права за достъп.

Основни технически характеристики:

 • 9000 bytes MTU (Maximum Transmission Unit);
 • Неограничен брой MAC адреси;
 • Неограничена скорост, лимитирана единствено от свободния капацитет на портовете от двете страни;
 • До 200 VLAN-а на порт;
 • Ако дадени портове са част от LAG/LACP, P2P Private VLAN-и се конфигурират на самите LAG.

Автоматизиран процес в три стъпки за всяка от страните:

Инициаторът избира:

 • другата страна до която желае да бъде изграден P2P Private VLAN;
 • порт от своята страна;
 • VLAN tag от своята страна.

Другата страна избира:

 • да приеме или откаже, като в случай на отказ процесът приключва до тук;
 • порт от своята страна;
 • VLAN tag от своята страна, който може да е различен от този на инициатора.