Стани Участник в BIX.BG

Отдалечен Порт за Пиъринг

Удачно решение за компании, които се нуждаят от контролирана и надеждна връзка с минимални време закъснения до мрежите на другите Публични Пиъри, но не разполагат с подходяща мрежа за да се свържат директно с някоя от точките на присъствие на BIX.BG.
Връзката е през мрежа на Етернет Кериър.

Основните характеристики на отдалечения порт са следните:

  • Мрежата на Участника получава достъп до мрежата на BIX.BG през мрежата на Етернет Кериър;
  • За всеки Отдалечен Порт за Публичен Пиъринг, BIX.BG и Етернет Кериъра изграждат нова физическа свързаност на съответната скорост;
  • Поръчката (договорът) е тристранна - между Участника, Етернет Кериъра и BIX.BG;
  • Техническата поддръжка на Участника се извършва от NOC на Етернет Кериъра и само при проблеми на ниво маршрутизация се ескалира към NOC на BIX.BG;
  • Участникът може да използва само услугата за достъп до Публичен Пиъринг;
  • Отдалечените портове за свързване на Участника могат да бъдат със скорост до 10GE (10 Gigabit Ethernet) Line Rate;
  • Участникът договаря техническите параметри и финансовите условия с Етернет Кериъра;
  • Услугата се заплаща от Участника на Етернет Кериъра.

Списък на Етернет Кериърите