Стани Участник в BIX.BG

Мултикаст VLAN

Подходящо решение за компании, които се нуждаят само от Мултикаст Пренос, но нямат техническа възможност да се свържат директно с някоя от точките на присъствие на BIX.BG.
Свързаността се реализира през мрежа на Мултикаст Кериър.

Основните характериситики на този начин на свързване са следните:

  • Мрежата на Участника получава достъп до мрежата на BIX.BG през мрежата на Мултикаст Кериър по отделен VLAN, през наличния физически порт на Мултикаст Кериъра;
  • Поръчката (договорът) е тристранна - между Участника, Мултикаст Кериъра и BIX.BG;
  • Техническата поддръжка на Участника се извършва от NOC на Мултикаст Кериъра и само при проблеми на ниво пренос на единични Мултикаст Групи се ескалира към NOC на BIX.BG;
  • Участникът може да използва само услугата Мултикаст Пренос в ролята на Мултикаст Източник (Multicast Source VLAN) или Мултикаст Получател (Multicast Receiver VLAN);
  • Участникът договаря техническите параметри и финансовите условия с Мултикаст Кериъра;
  • Услугата се заплаща от Участника на Мултикаст Кериъра.

Списък на Мултикаст Кериърите