Стани Участник в BIX.BG

Собствен Порт

Това е препоръчителния начин за свързване, при който нивото на обслужване, надеждността на услугите и времето за отстраняване на технически проблеми са възможно най-добрите.
Възможност за предоставяне на допълнителни услуги в качеството си на Етернет Кериър и/или Мултикаст Кериър.

Свързването със собствен Порт се характеризира със следното:

  • Връзка до мрежата на BIX.BG без междинни активни устройства;
  • Техническа поддръжка директно от NOC на BIX.BG (24x7x365);
  • Гаранции за качество съгласно Споразумение за ниво на обслужване (SLA);
  • Едновременно използване на услугите за достъп до Публичен Пиъринг и Мултикаст Пренос (като Мултикаст Източник или Мултикаст Получател), без допълнително заплащате към цената за Порта;
  • Портове със скорост до 100GE (100 Gigabit Ethernet) Line Rate;
  • Възможност да станете  Мултикаст Кериър и да осигурявате допълнителни услуги за Мултикаст Пренос на Вашите клиенти (Мултикаст Източници и/или Мултикаст Получатели);
  • Възможност да станете Етернет Кериър и да осигурявате допълнителни услуги за Отдалечен Порт за Публичен Пиъринг на Вашите клиенти.