Стани Участник в BIX.BG

Как да се свържа с BIX.BG

За да станете Участник в платформата за обмен на Публичен Пиъринг и Мултикаст Пренос на BIX.BG, трябва да изградите директна връзка към някоя от точките в мрежата на BIX.BG или може да ползвате отдалечено свързване през мрежата на някои от нашите партньори - Оператори (Етернет Кериръри или Мултикаст Кериъри).

В зависимост от развитието на Вашата мрежа, както и най-вече от това какво искате да постигнете като краен резултат, можете да използвате една от следните възможности:

Собствен Порт

Научи повече

Отдалечен Порт за Пиъринг

Научи повече

Мултикаст VLAN

Научи повече